Hypotenusa Calculator

Bereken eenvoudig de schuine en langste kant (hypotenusa) van een driehoek.

Schuide zijde berekenen

Wil je de hypotenusa van een driehoek berekenen? De hypotenusa is de schuine en langste zijde van een rechthoekige driehoek (hoek van 90 graden).

Om deze te berekenen maken we gebruik van de volgende formule: c = √(a² + b²) waar de c staat voor de schuine kant en a & b voor de 2 korte rechte kanten.

hypotenusa90°

Bereken de langste zijde driehoek

Voer de 2 kortste (rechte) kanten van de rechthoekige driehoek (90 graden hoek) in om de schuine kant (hypotenusa) te berekenen.

Hypotenusa = √(a² + b²)

Wat is een Hypotenusa Calculator?

Een Hypotenusa Calculator is een online tool om snel de schuide en langste zijde te berekenen van een rechthoekige driekhoek. De driehoek moet hierbij een rechte hoek van 90 graden bevatten.

De langste en schuide zijde kennen we als de hypotenusa (hypotenuse in Engels). De Hypotenusa kunnen we berekenen met de volgende formule: c = √(a² + b²). Hierbij zijn A & B de 2 korte zijdes die aangrenzend zijn aan de hoek van 90 graden. C is hierbij de hypotenusa en dus altijd de langste kant van een driehoek.

De waarde van de verschillende korte zijden kan je invoeren in verschillende eenheden. De uitkomst van de hypotenusa is altijd in dezelfde eenheid als de ingevoerde waardes. Dus als je A en B in meters invoert, is de uitkomst van de schuine zijde (hypotenusa) ook in meters.

Veelgestelde vragen

Je kan antwoorden vinden over onze tool in de lijst van veelgestelde vragen (FAQs).

De formule die je kan gebruiken om de schuine zijde (hypotenusa) te berekenen is "c = √(a² + b²)". Deze formule werkt alleen met rechthoekige driehoeken met een hoek van 90 graden..

JavaScript heeft een ingebouwde functie om de hypotenusa te berekenen: "Math.hypot()". Voor meer informatie over deze functie kan je terecht op MDN Math.hypot().