Wat is een Hypotenusa Calculator?

Een Hypotenusa Calculator is een online tool om snel de schuide en langste zijde te berekenen van een rechthoekige driekhoek. De driehoek moet hierbij een rechte hoek van 90 graden bevatten.

De langste en schuide zijde kennen we als de hypotenusa (hypotenuse in Engels). De Hypotenusa kunnen we berekenen met de volgende formule: c = √(a² + b²). Hierbij zijn A & B de 2 korte zijdes die aangrenzend zijn aan de hoek van 90 graden. C is hierbij de hypotenusa en dus altijd de langste kant van een driehoek.

De waarde van de verschillende korte zijden kan je invoeren in verschillende eenheden. De uitkomst van de hypotenusa is altijd in dezelfde eenheid als de ingevoerde waardes. Dus als je A en B in meters invoert, is de uitkomst van de schuine zijde (hypotenusa) ook in meters.